Utleie av fast eiendom

Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav

Må fradragsført inngående mva tilbakeføres hvis et bygg omdisponeres?

Må fradragsført inngående mva tilbakeføres hvis et bygg omdisponeres?

Kan utleiers og leietakers fradragsrett være forskjellig?

Kan utleiers og leietakers fradragsrett være forskjellig?

Kan man kreve fradrag for fellesareal?

Kan man kreve fradrag for fellesareal?

Hvis virksomheten allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan man da fakturere husleie med mva?

Hvis virksomheten allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan man da fakturere husleie med mva?

Når må en fremleier registrere seg for utleie?

Når må en fremleier registrere seg for utleie?

Kan en som fremleier lokaler søke frivillig registrering?

Kan en som fremleier lokaler søke frivillig registrering?

Har utleier plikt til å justere hvis bygget står tomt?

Har utleier plikt til å justere hvis bygget står tomt?

Får utleier fradrag hvis bygget har stått tomt?

Får utleier fradrag hvis bygget har stått tomt?

Kan utleier kreve tilbakegående avgiftsoppgjør?

Kan utleier kreve tilbakegående avgiftsoppgjør?

Hva skjer hvis forhåndsregistrert virksomhet aldri oppfyller de vanlige vilkårene for registrering?

Hva skjer hvis forhåndsregistrert virksomhet aldri oppfyller de vanlige vilkårene for registrering?

Kan utleier søke om registrering før utleien faktisk skjer?

Kan utleier søke om registrering før utleien faktisk skjer?

Kan utleier velge hvilke areal som skal være omfattet av den frivillige registreringen?

Kan utleier velge hvilke areal som skal være omfattet av den frivillige registreringen?

Kan utleier velge å fakturere husleien med mva?

Kan utleier velge å fakturere husleien med mva?

Kan utleier av boliger få fradrag for mva?

Kan utleier av boliger få fradrag for mva?

Hva betyr det at virksomheten blir frivillig registrert?

Hva betyr det at virksomheten blir frivillig registrert?

Hva er fordelen med frivillig registrering?

Hva er fordelen med frivillig registrering?

Kan registreringen få tilbakevirkende kraft?

Kan registreringen få tilbakevirkende kraft?

Fra hvilket tidspunkt gjelder den frivillige registreringen?

Fra hvilket tidspunkt gjelder den frivillige registreringen?

Må man søke om frivillig registrering?

Må man søke om frivillig registrering?

Kan utleier velge å være momspliktig?

Kan utleier velge å være momspliktig?

Mva på husleie

Skal det beregnes mva på husleie?Nyhetsbrev om skatt
Samarbeidspartnere


Følg Skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum
Kongens gate 14
0103 OSLO

Telefon: 22 97 97 00
Telefaks: 22 33 71 80

post@skatt.no

Skattetelefon for medlemmer:
Telefon: 22 97 97 10 (kl. 12-15)
Husk medlemsnummer


Kontakt oss

Besøk vår Facebookside

Der får du masse bra tips fra våre brukere