Aksjer

Fradrag for bredbånd - handler med aksjer

Kan jeg trekke fra deler av utgifter til pc og internett i forbindelse med aksjehandel? Er det flere ting, bortsett fra div. abonnementer og kurtasje?

Fremføring av aksjetap

Jeg har noen spørsmål angående fremførbare tap i forbindelse med aksjetap. Kan fremførbare tap føres mot arbeidsinnt